Müşterilerimiz

Tarihsel olarak Hollanda, AB ve dünya çapındaki faaliyetlerini yapılandırmak, yatırım yapmak, geliştirmek ve iş yapmak için her zaman oldukça çekici bir yetki olmuştur. Hollanda sürekli olarak çok sayıda teknolojik ve sofistike çokuluslu şirketi ve “dünya vatandaşlarını” çekmektedir.

bizim Kurumsal müşteri uygulama, hem Hollanda'da hem de sınır ötesi şirketlerde yer alan kamu ve özel şirketler gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren çok çeşitli şirketlere odaklanmaktadır.

The Özel Müşteriler Law & More uygulaması, ticari faaliyetlerini Hollanda yargı yetkisi aracılığıyla yapılandıran bireylerin ve uluslararası ailelerin yardımına odaklanmaktadır. Uluslararası müşterilerimiz farklı ülkelerden ve geçmişlerden geliyor. Başarılı girişimciler, kalifiye gurbetçiler ve çeşitli yetki alanlarında çıkarları ve varlıkları olan diğer kişiliklerdir.

Kurumsal ve Özel Müşterilerimiz, her zaman, özel gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış, eşit derecede yüksek kalitede, özel ve gizli yasal hizmetler alırlar.