Bizim Blog

Law and More – Makaleler ve Haberler

Trafik suçları

The treatment of traffic offenses by criminal and administrative law Are you suspected of committing a traffic offence under the Road Traffic Act 1994 (WVW 1994)? Then it is important to know what steps you can take and how best to defend yourself. In this blog, we explain what the two-way system means, what measures

Devamı »

Ceza Muhakemelerinde Tazminat

İşlediğiniz bir suç nedeniyle zarara uğradınız mı? Sadece hukuk davalarında değil, ceza davalarında da tazminat talebinde bulunabileceğinizi biliyor muydunuz? Haklarınızı ve zararlarınızın nasıl tazmin edileceğini bilmek önemlidir. Hollanda'da Ceza Muhakemesi Kanunu (Sv), suç mağdurlarının

Devamı »

Narsisizm ve Aile Hukuku

Narsisizm, aile ilişkileri üzerinde derin ve sıklıkla yıkıcı etkileri olabilen bir kişilik bozukluğudur. Narsistler başlangıçta çekici ve ikna edici görünebilirler, ancak gerçek doğaları, örneğin evlilik, çocuk veya ortaklaşa kurulan bir iş yoluyla kendilerini size bağladıklarında ortaya çıkar. Narsist yoluna devam eder ve asla değişmez.

Devamı »

Çevrimiçi kumarhaneler

Law & More (çevrimiçi) şans oyunlarına katılım sırasında veya sonrasında hukuki sorunlarla karşılaşan tüketicilere danışmanlık yapar. Pratikte kumarhanede para kazanmak çoğu zaman kazanılan miktarı almaktan daha kolaydır. Birçok oyuncu, kumarhanelerin her zaman hızlı bir şekilde ödeme yapmadığını ve bazen de ödemediğini öğrenmektedir. Bu gecikmeler sinir bozucu olabilir ve

Devamı »
Hollanda'da bir vaka

Hollanda'da bir ceza davası

Ceza yargılamasında sanık hakkında Cumhuriyet Savcılığı (OM) tarafından dava açılıyor. OM bir savcı tarafından temsil edilir. Cezai işlemler genellikle polisle başlar ve ardından savcı şüpheli hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verir. Savcı şüpheli hakkında soruşturma başlatırsa dava sona erer

Devamı »
IND kararına itiraz veya temyiz

IND kararına itiraz veya temyiz

IND'nin kararına katılmıyorsanız, karara itiraz edebilir veya itiraz edebilirsiniz. Bu, başvurunuz hakkında olumlu bir karar almanızla sonuçlanabilir. İtiraz Başvurunuz hakkında olumsuz bir karar IND başvurunuz hakkında karar şeklinde karar verecektir. Eğer olumsuz bir karar verilmişse

Devamı »
İş sözleşmesinin uzatılmasında hamilelik ayrımcılığı

İş sözleşmesinin uzatılmasında hamilelik ayrımcılığı

Giriş Law & More yakın zamanda Wij'in bir çalışanına danışmanlık yaptıeindhoven Vakfın, hamileliği nedeniyle cinsiyete dayalı yasaklı bir ayrım yapıp yapmadığı ve ayrımcılık şikayetini ihmalkar bir şekilde ele alıp almadığı konusunda İnsan Hakları Kurulu'na (College Rechten voor de Mens) yaptığı başvuruda. İnsan Hakları Kurulu

Devamı »
Sponsor olarak tanınma

Sponsor olarak tanınma

Şirketler düzenli olarak yurt dışından çalışanlarını Hollanda'ya getiriyor. Şirketiniz aşağıdaki kalış amaçlarından biri için oturma iznine başvurmak istiyorsa sponsor olarak tanınma zorunludur: yüksek vasıflı göçmen, AB 2016/801 Direktifi kapsamında araştırmacılar, eğitim, çocuk bakıcılığı veya değişim. Tanınma için ne zaman başvurulur?

Devamı »
Sınırlı yasal ehliyete sahip dernek

Sınırlı yasal ehliyete sahip dernek

Yasal olarak dernek, üyeleri olan tüzel kişiliktir. Bir dernek, örneğin spor derneği belirli bir amaç için kurulur ve kendi kurallarını koyabilir. Kanun, tam hukuki ehliyete sahip bir dernek ile sınırlı hukuki ehliyete sahip bir dernek arasında ayrım yapmaktadır. Bu blog, aşağıdakilerle ilişkinin önemli yönlerini tartışıyor:

Devamı »
İş sözleşmesindeki fesih koşulları

İş sözleşmesindeki fesih koşulları

İş sözleşmesini feshetmenin yollarından biri kesinlik şartının getirilmesidir. Peki iş sözleşmesine kesinlik şartı hangi şartlarda dahil edilebilir ve bu şartın gerçekleşmesinden sonra iş sözleşmesi ne zaman sona erer? Çözüm koşulu nedir? Bir iş sözleşmesi hazırlanırken sözleşme özgürlüğü aşağıdakilere uygulanır:

Devamı »
Sıfır saat sözleşmesinin artıları ve eksileri

Sıfır saat sözleşmesinin artıları ve eksileri

Birçok işveren için çalışanlara sabit çalışma saatleri olmayan bir sözleşme teklif etmek cazip geliyor. Bu durumda, çağrı üzerine sözleşmelerin üç türü arasında bir seçim yapılabilir: ön anlaşmalı çağrı üzerine sözleşme, minimum-maksimum sözleşme ve sıfır saat sözleşmesi. Bu blog ikinci değişkeni tartışacak. Yani sıfır saatlik sözleşme ne anlama geliyor?

Devamı »
Örnek ücret talep mektubu

Örnek ücret talep mektubu

Çalışan olarak emek verdiğinizde ücret almaya hak kazanırsınız. Ücretin ödenmesine ilişkin şartlar iş sözleşmesinde düzenlenir. İşveren ücretleri (zamanında) ödemezse temerrüde düşer ve ücret talebinde bulunabilirsiniz. Ücret başvurusu ne zaman yapılır? Bir kaç tane var

Devamı »
Varsayılan örnek bildirimi

Varsayılan örnek bildirimi

Temerrüt bildirimi nedir? Ne yazık ki, bir sözleşme tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bunu zamanında veya gerektiği gibi yerine getirmemesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bir temerrüt bildirimi, bu tarafa makul bir süre içinde (uygun şekilde) uyum sağlaması için başka bir fırsat verir. Makul sürenin sona ermesinden sonra - Sözleşmede belirtilen

Devamı »
Personel dosyaları: verileri ne kadar süreyle saklayabilirsiniz?

Personel dosyaları: verileri ne kadar süreyle saklayabilirsiniz?

İşverenler zaman içinde çalışanlarına ilişkin birçok veriyi işler. Tüm bu veriler bir personel dosyasında saklanır. Bu dosya önemli kişisel veriler içermektedir ve bu nedenle bunun güvenli ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir. İşverenlerin bu verileri ne kadar süreyle saklamasına izin veriliyor (veya bazı durumlarda gerekli)? İçinde

Devamı »
Denetim listesi personel dosyası AVG

Denetim listesi personel dosyası AVG

Bir işveren olarak çalışanlarınızın verilerini uygun şekilde saklamanız önemlidir. Bunu yaparken çalışanların kişisel verilerine ilişkin personel kayıtlarını tutmakla yükümlüsünüz. Bu tür verileri saklarken, Gizlilik Kanunu Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AVG) ve Uygulama Kanunu Genel Veri Koruma Yönetmeliği (UAVG) dikkate alınmalıdır. AVG zorunlu kılıyor

Devamı »
Sermaye

Sermaye

Hisse sermayesi nedir? Hisse sermayesi, bir şirketin hisselerine bölünmüş özsermayedir. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede öngörülen sermayedir. Bir şirketin sermayesi, bir şirketin hissedarlara hisse ihraç ettiği veya ihraç edebileceği tutardır. Hisse sermayesi aynı zamanda bir şirketin yükümlülüklerinin bir parçasıdır. Borçlar borçtur

Devamı »
Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri eskiden istisna iken artık kural haline gelmiş gibi görünüyor. Belirli süreli iş sözleşmesine geçici iş sözleşmesi de denir. Böyle bir iş sözleşmesi sınırlı bir süre için yapılır. Genellikle altı ay veya bir yıl süreyle sonuçlandırılır. Ayrıca bu sözleşme de yapılabilir.

Devamı »
Hakaret ve iftira: farklılıklar açıklandı

Hakaret ve iftira: farklılıklar açıklandı 

İftira ve iftira Ceza Kanunundan kaynaklanan terimlerdir. Bunlar para cezası ve hatta hapis cezasıyla cezalandırılabilecek suçlardır, ancak Hollanda'da birisinin iftira veya iftira nedeniyle parmaklıklar ardında kalması nadirdir. Bunlar çoğunlukla suç terimleridir. Ancak iftira veya iftira suçundan dolayı suçlu olan kişi aynı zamanda hukuka aykırı bir davranışta bulunmuş olur (Mad. 6:162).

Devamı »
Emekli maaşı zorunlu mu?

Emekli maaşı zorunlu mu?

Evet ve hayır! Temel kural, işverenin çalışanlara emeklilik planı sunmak zorunda olmamasıdır. Ayrıca prensip olarak çalışanların işveren tarafından sağlanan emeklilik planına katılma zorunluluğu yoktur. Ancak uygulamada, bu ana kuralın uygulanmadığı ve işvereni yalnız bırakan birçok durum vardır.

Devamı »
Çalışma Koşulları Yasası kapsamında işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Çalışma Koşulları Yasası kapsamında işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Bir şirketin her çalışanı güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmelidir. Çalışma Koşulları Yasası (ileride Arbowet olarak kısaltılır), güvenli bir çalışma ortamını teşvik etmeye yönelik kurallar ve yönergelerden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir parçasıdır. Çalışma Koşulları Yasası, işverenlerin ve çalışanların uyması gereken yükümlülükleri içerir.

Devamı »
Bir hak talebi ne zaman sona erer?

Bir hak talebi ne zaman sona erer?

Uzun bir süre sonra ödenmemiş bir borcu tahsil etmek isterseniz, borcun zamanaşımına uğrama riski söz konusu olabilir. Tazminat talepleri veya talepler de zaman aşımına uğrayabilir. Reçete nasıl çalışır, zamanaşımı süreleri nelerdir ve ne zaman işlemeye başlar? Talebin sınırlaması nedir? Alacaklının alacaklı olması halinde alacak zamanaşımına uğrar

Devamı »
iddia nedir?

iddia nedir?

Bir hak talebi, basitçe birisinin bir başkasına, yani bir kişiye veya şirkete olan talebidir. Bir hak talebi genellikle bir para talebinden oluşur, ancak aynı zamanda bir verme talebi veya aşırı ödemeden kaynaklanan bir talep veya tazminat talebi de olabilir. Alacaklı, borçlu olan kişi veya şirkettir.

Devamı »
Babayı ebeveynlik yetkisinden mahrum bırakmak: mümkün mü?

Babayı ebeveynlik yetkisinden mahrum bırakmak: mümkün mü?

Babanın çocuğa bakamaması ve onu yetiştirememesi veya çocuğun gelişimi açısından ciddi bir tehdit altında olması durumunda, velayet yetkisi sona erebilir. Bazı durumlarda arabuluculuk veya diğer sosyal yardımlar bir çözüm sunabilir, ancak bu da başarısız olursa ebeveynlik yetkisinin sona erdirilmesi mantıklı bir seçim olacaktır. Baba hangi koşullar altında

Devamı »
Çalışan yarı zamanlı çalışmak istiyor - ne var?

Çalışan yarı zamanlı çalışmak istiyor - ne var?

Esnek çalışma aranan bir istihdam avantajıdır. Gerçekten de birçok çalışan evden çalışmak veya esnek çalışma saatlerine sahip olmak istiyor. Bu esneklik ile iş ve özel hayatı daha iyi birleştirebilirler. Ama yasa bu konuda ne diyor? Esnek Çalışma Yasası (Wfw), çalışanlara esnek çalışma hakkı verir. başvuru yapabilirler

Devamı »
Teşekkür ve ebeveyn otoritesi: açıklanan farklılıklar

Teşekkür ve ebeveyn otoritesi: açıklanan farklılıklar

Onay ve ebeveyn otoritesi sıklıkla karıştırılan iki terimdir. Bu nedenle ne anlama geldiklerini ve nerede farklı olduklarını açıklıyoruz. Onaylama Çocuğun doğduğu anne, otomatik olarak çocuğun yasal ebeveynidir. Aynı durum annenin evli veya kayıtlı partneri olan partner için de geçerlidir.

Devamı »
Hastalık sırasında çalışanın yükümlülükleri

Hastalık sırasında çalışanın yükümlülükleri

Çalışanların hastalandıklarında ve hastalandıklarında yerine getirmeleri gereken bazı yükümlülükleri vardır. Hasta bir çalışanın hasta olduğunu bildirmesi, belirli bilgileri sağlaması ve diğer düzenlemelere uyması gerekir. Devamsızlık meydana geldiğinde hem işverenin hem de çalışanın hak ve yükümlülükleri vardır. Özetle, çalışanın temel yükümlülükleri şunlardır: Çalışan, hasta olduğunu yetkiliye bildirmek zorundadır.

Devamı »
Nafakanın yasal indekslenmesi 2023 Görüntü

Nafakanın yasal endekslemesi 2023

Hükümet her yıl nafaka miktarlarını belirli bir oranda artırıyor. Buna nafakanın endekslenmesi denir. Artış, Hollanda'da ücretlerdeki ortalama artışa bağlı. Çocuk ve partner nafakasının endekslenmesi, maaşlardaki ve yaşam masraflarındaki artışın düzeltilmesini amaçlamaktadır. Adalet Bakanı belirliyor

Devamı »
İşyerinde saldırgan davranış

İşyerinde saldırgan davranış

#MeToo, Hollanda'nın Sesi'ni çevreleyen drama, De Wereld Draait Door'daki korku kültürü vb. Haberler ve sosyal medya, işyerindeki aşırı davranışlarla ilgili hikayelerle dolu. Peki aşırı davranış söz konusu olduğunda işverenin rolü nedir? Bu blogda bunu okuyabilirsiniz. Ne

Devamı »
Toplu sözleşmeye uyulmamasının sonuçları

Toplu sözleşmeye uyulmamasının sonuçları

Çoğu insan toplu sözleşmenin ne olduğunu, faydalarını ve hangisinin kendileri için geçerli olduğunu bilir. Ancak birçok kişi, işverenin toplu sözleşmeye uymamasının sonuçlarını bilmiyor. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi bu blogda okuyabilirsiniz! Toplu sözleşmeye uymak zorunlu mu? Toplu sözleşme belli oldu

Devamı »
Kalıcı bir sözleşmeyle işten çıkarılma

Kalıcı bir sözleşmeyle işten çıkarılma

Kalıcı sözleşmeyle işten çıkarma yapılabilir mi? Kalıcı sözleşme, bitiş tarihi üzerinde anlaşamadığınız bir iş sözleşmesidir. Yani sözleşmeniz süresiz olarak geçerlidir. Kalıcı bir sözleşmeyle hızlı bir şekilde kovulamazsınız. Bunun nedeni, böyle bir iş sözleşmesinin ancak sizin veya işvereninizin bildirimde bulunmasıyla sona ermesidir. Sen

Devamı »
Law & More