Ceza Muhakemelerinde Tazminat

İşlediğiniz bir suç nedeniyle zarara uğradınız mı? Sadece hukuk davalarında değil, ceza davalarında da tazminat talebinde bulunabileceğinizi biliyor muydunuz? Haklarınızı ve zararlarınızın nasıl tazmin edileceğini bilmek önemlidir. Hollanda'da Ceza Muhakemesi Kanunu (Sv), suç mağdurlarının ceza mahkemeleri aracılığıyla tazminat talebinde bulunmasına olanak sağlamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 51f maddesinde, suç nedeniyle doğrudan zarara uğrayan kişilerin, sanık aleyhindeki ceza yargılamasında zarar gören taraf olarak tazminat talebinde bulunabileceği belirtilmektedir.

Zararlarınızı Nasıl Talep Edebilirsiniz?

 1. Müşterek: ceza davasındaki zararlar

Savcı, mağdur olduğunuz suçtan dolayı sanık hakkında kovuşturma başlatılmasına karar verirse, ceza yargılamasına mağdur taraf olarak 'katılabilirsiniz'. Bu, ceza davası kapsamında sanıktan tazminat talep edeceğiniz anlamına gelir. Avukatınız sizin bilgi ve belgelerinizi kullanarak istişarede bulunarak bu talebi hazırlayacaktır. Bu prosedür, ceza gerektiren bir suçun mağdurları için oluşturulmuştur, böylece zararların tazmini için ayrı bir dava başlatılmasına gerek kalmaz. Ceza davasına katılabilir ve iddianızı açıklayabilirsiniz ancak bu zorunlu değildir. Ağır suçlarda mağdurların ve yakınlarının da konuşma, deneyimlerini ve sonuçlarını paylaşma hakları vardır. Hakim sanığa ceza verirse sizin iddianızı da değerlendirecektir.

Ceza yargılamasında tazminat koşulları

Ceza davası kapsamında tazminat talebinde bulunmanın belirli şartları bulunmaktadır. Zarar gören bir taraf olarak başarılı bir şekilde tazminat talep etmenin ne gerektiğini daha iyi anlamanız için aşağıda bu koşulları açıklıyoruz.

Kabul edilebilirlik

Kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

 • Ceza veya tedbir: sanığın suçlu bulunması ve bir ceza ya da tedbir uygulanması gerekir;
 • Doğrudan hasar: zararın doğrudan kanıtlanmış suçtan kaynaklanmış olması gerekir;
 • Orantısız yük yok: iddianın ceza yargılamasına orantısız bir yük getirmemesi gerekir.

Bu bağlamda ilgili faktörler:

 • Talebin boyutu
 • Karmaşıklık
 • Hakimin medeni hukuk bilgisi
 • Savunma iddiayı çürütmek için yeterli fırsat

İçerik gereksinimleri

 • Nedensel bağlantıyı temizle: Suç ile uğranılan zarar arasında açık bir illiyet bağı bulunmalıdır. Zararın doğrudan ve açıkça suçun sonucu olması gerekir;
 • Güçlü kanıt: Failin suçlu olduğuna dair güçlü deliller bulunmalıdır, bu da ceza mahkemesinin iddiayı kabul etme olasılığını artırır. Ayrıca davalının zarardan sorumlu olduğuna dair delillerin de bulunması gerekir;
 • İspat yükü: Zarar gören taraf, zararı ve suçla bağlantısını kanıtlayacak yeterli delil sunmalıdır. İddianın doğru bir şekilde kanıtlanması önemlidir.

Ceza yargılamasında birleştirmenin avantajları

 • Basit Prosedür: Nispeten basit ve hukuk davalarından daha hızlıdır;
 • Kendi koleksiyonu yok: Talebin kabul edilmesi durumunda parayı kendiniz toplamak zorunda değilsiniz;
 • Verimlilik ve hız: Tazminatın doğrudan ceza davasında ele alınması nedeniyle ayrı hukuk davalarından daha hızlıdır;
 • Tasarruf: Mağdur taraf olarak katılmak genellikle ayrı bir hukuk davası başlatmaktan daha az maliyetlidir;
 • Daha güçlü kanıt konumu: Ceza yargılamasında sanık aleyhine deliller toplanır ve Cumhuriyet Savcılığı (OM) tarafından sunulur. Bu delil aynı zamanda tazminat talebinizi desteklemeye de hizmet edebilir.

Ceza yargılamasında birleşmenin dezavantajları

 • Basit hasar: Yalnızca kolayca tespit edilebilen hasarlar telafi edilebilir;
 • Belirsizlik: Sanığın beraat etmesi halinde sonucun belirsizliği

Tazminat tedbiri ve Avans ödeme planı

Tazminat kararı verildiğinde ceza mahkemesi sıklıkla tazminat kararı verir. Bu, failin Devlete tazminat ödemesi gerektiği ve Devletin de bu tazminatı mağdura aktarması anlamına gelir. Merkezi Adli Tahsilat Ajansı (CJIB), bu miktarları savcı adına suçludan tahsil etmektedir. Ancak yaygın bir sorun, failin iflas etmesi ve mağdurun hâlâ tazminatsız kalmasıdır.

Bu sorunu kısmen çözmek için CJIB, şiddet ve cinsel suçlar nedeniyle sekiz ay sonra, suçlunun ödeme yapıp yapmadığına bakılmaksızın kalan tutarı mağdura ödüyor. “Peşin ödeme planı” olarak bilinen bu program 2011 yılından bu yana yürürlükte ve yalnızca gerçek kişilere uygulanıyor.

Mülkiyet suçları gibi diğer suçlar için 2016 yılından bu yana maksimum 5,000 Euro tutarında avans ödeme sistemi uygulanıyor. Bu sistem mağdurların tazminatlarını daha hızlı almalarına yardımcı oluyor ve manevi yüklerini ve maliyetlerini azaltıyor.

Mağdurların tümü tam olarak yararlanamasa da, bu program hukuk davalarına göre önemli avantajlar sunmaktadır.

Hasar türleri

Ceza hukukunda suçla doğrudan illiyet bağı olması ve zararın makul ve gerekli olması şartıyla hem maddi hem de manevi zararlar tazmin edilebilir.

 1. Malzeme hasarı: Bu, suçun bir sonucu olarak ortaya çıkan tüm doğrudan mali maliyetleri kapsar. Örnekler arasında tıbbi harcamalar, gelir kaybı, hasarlı mülkün onarım maliyetleri ve doğrudan suçla ilişkilendirilebilecek diğer harcamalar yer almaktadır.
 2. Manevi Hasar: Buna acı, üzüntü, psikolojik ıstırap gibi mali olmayan zararlar da dahildir. Manevi zararların tazmin edilmesi çoğunlukla “acı ve ıstırabın” tazminini içerir.

Içinde Law & More, hasar gören eşyalarınızın ceza hukuku tazminat talebine uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı oluyoruz. Her hasar öğesi otomatik olarak bir ceza davası kapsamına girmez.

Ceza davalarında olası kararlar

Bir ceza davasında tazminat talebinde bulunduğunuzda hakim çeşitli kararlar verebilir:

 1. Karar: Mahkeme, tazminatın tamamına veya bir kısmına hükmeder ve çoğu zaman derhal tazminat kararı verir.
 2. Kabul edilemez: Mahkemenin tazminat talebinin tamamen veya kısmen kabul edilemez olduğuna karar vermesi.
 3. Reddetme: Mahkeme tazminat talebinin tamamını veya bir kısmını reddeder.

 

 1. Hukuki işlemler

Ceza mahkemesi talebinizi tam olarak karara bağlamazsa veya tazminatınızı başka bir yolla talep etmeyi seçerseniz, hukuk davası açabilirsiniz. Bu, davalıya uğradığı zararlar için dava açacağınız ayrı bir davadır. Hasarın nedeni hakkında çok fazla tartışma varsa veya savcılık dava açmamaya karar verirse, karmaşık zararlar için hukuk davaları genellikle anlamlı olur. Bu gibi durumlarda ceza yargılamasında zararın (tamamı) tazmin edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır.

Avantajları medeni usul

 • Hasarın tamamını talep edebilirsiniz;
 • Hasarları kanıtlamak için daha fazla kapsam, örneğin bilirkişi delilleri yoluyla.

Hukuk yargılamasının dezavantajları

 • Maliyetler genellikle daha yüksektir;
 • Tazminatı karşı taraftan kendiniz tahsil etmeniz gerekir.

 

 1. Şiddet içeren suçlar için tazminat fonu

Ciddi şiddet ve ahlaki suç mağdurları, Şiddet Suçu Mağdurları Zarar Fonuna tazminat başvurusunda bulunabilirler. Bu fon, fiili hasara değil, yaralanmanın niteliğine göre toplu olarak bir yardım öder. Fon genellikle altı ay içinde karar verir ve tazminatı hemen öder. Yaralanma Fonu'na başvuru yapılabileceği gibi ceza veya hukuk davasında da talepte bulunulabilir. Çifte tazminata izin verilmediğinden, failden halihazırda tazminat alıp almadığınızı belirtmeniz önemlidir. Başvuruda bulunmanıza da yardımcı olabiliriz.  

 

Ne kadar Law & More cezai işlemlerde tazminat konusunda size yardımcı olabilir

 1. Tazminat taleplerinin değerlendirilmesi: Hasar taleplerinizin ceza hukuku tazminat talebinde bulunmaya uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabiliriz;
 2. Hukuki tavsiye: Talebinizin cezai kovuşturma kapsamında uygulanabilirliği ve hukuk davasını takip etmenin daha akıllıca olup olmadığı konusunda uzman hukuki danışmanlık sunuyoruz;
 3. Dilekçenin hazırlanması: Talebinizin gerekli belgeler ve destekleyici belgelerle sağlam temellere dayanmasını sağlayarak başarılı bir karar verme şansını artırıyoruz. Hasarı tespit etmenize, destekleyici belgeleri toplamanıza, hak talebini hazırlamanıza ve birleştirme formunu göndermenize yardımcı oluyoruz.
 4. Mahkeme duruşmaları sırasında destek: Mahkeme duruşmalarında size eşlik ediyoruz ve çıkarlarınızın mümkün olan en iyi şekilde temsil edilmesini sağlıyoruz.

Bize ulaşın

Cezai veya hukuk davalarında tazminatla ilgili sorularınız mı var? Eğer öyleyse, şu adresteki avukatlarla iletişime geçmekten çekinmeyin: Law & More.

Law & More