Zarar Tespit Prosedürü

Zarar Tespit Prosedürü

Mahkeme kararları genellikle taraflardan birinin devlet tarafından belirlenen zararları ödemesine yönelik emirleri içerir. Yargılamanın tarafları bu nedenle yeni bir prosedürün, yani hasar tespit prosedürünün temelini oluşturur. Ancak bu durumda taraflar başa dönmezler. Aslında, hasar tespit prosedürü, yalnızca hasar maddelerini ve ödenecek tazminatın kapsamını belirlemeyi amaçlayan ana davanın bir devamı olarak kabul edilebilir. Bu prosedür, örneğin, belirli bir hasar maddesinin tazminat için uygun olup olmadığı veya zarar gören tarafın koşullarından dolayı tazminat yükümlülüğünün ne ölçüde azaltıldığıyla ilgili olabilir. Bu bakımdan, hasar tespit prosedürü, sorumluluğun esasını belirleme ve dolayısıyla tazminatın tahsisi ile ilgili olarak ana davadan farklıdır.

Zarar Tespit Prosedürü

Esas davada sorumluluğun temeli belirlenmişse, mahkemeler tarafları hasar tespit prosedürüne sevk edebilir. Bununla birlikte, böyle bir sevk, her zaman ana yargılamada hakimin imkanlarına ait değildir. Temel ilke, yargıcın, ilke olarak, tazminat ödemesine karar verilen kararda zararı kendisinin tahmin etmesi gerektiğidir. Ancak hasar tespiti, örneğin gelecekteki hasarla ilgili olduğu için veya daha fazla soruşturma gerektiği için ana davada mümkün değilse, ana davadaki hakim bu ilkeden sapabilir ve tarafları hasar tespit prosedürüne sevk edebilir. Ek olarak, hasar tespit prosedürü, yalnızca temerrüde düşenler veya haksız fiil gibi zararların ödenmesine ilişkin yasal yükümlülükler için geçerli olabilir. Bu nedenle, sözleşme gibi yasal bir işlemden kaynaklanan zararları ödeme yükümlülüğü söz konusu olduğunda hasar tespit prosedürü mümkün değildir.

Ayrı ancak müteakip bir hasar değerlendirme prosedürü olasılığının çeşitli avantajları vardır

Aslında, ana ve sonraki hasar değerlendirme prosedürü arasındaki ayrım, hasarın kapsamını da ele almaya gerek kalmadan ilk olarak sorumluluk konusunu tartışmayı ve bunu kanıtlamak için önemli maliyetlere katlanmayı mümkün kılar. Sonuçta, hakimin diğer tarafın sorumluluğunu reddedeceği göz ardı edilemez. Bu durumda, zararın boyutu ve bunun için katlanılan maliyetler hakkındaki tartışma boşuna olurdu. Ayrıca, sorumluluk mahkeme tarafından belirlenmiş ise, tarafların tazminat miktarı üzerinde daha sonra mahkeme dışı bir anlaşmaya varması mümkündür. Bu durumda, değerlendirme masrafı ve çabası önlenir. Davacı için bir diğer önemli avantaj, yasal maliyetlerin miktarında yatmaktadır. Davacı ana yargılamada yalnızca sorumluluk konusuna ilişkin dava açtığında, yargılamanın maliyetleri belirsiz değeri olan bir taleple eşleştirilir. Bu, ana davada önemli miktarda tazminatın derhal talep edilmesine kıyasla daha düşük maliyetlere yol açar.

Hasar tespit prosedürü, ana davanın devamı olarak görülebilmesine rağmen, bağımsız bir prosedür olarak başlatılmalıdır. Bu, karşı tarafa verilen hasar bildiriminin tebliğiyle yapılır. Mahkeme celbine de getirilen yasal gereklilikler dikkate alınmalıdır. Zarar beyanı içerik olarak “tasfiye talep edilen zararın seyri ayrıntılı olarak belirtilmiştir”, yani talep edilen hasar maddelerine genel bir bakış içermektedir. Prensip olarak, tazminatın geri ödenmesine veya her bir hasar kalemi için kesin miktarın belirtilmesine gerek yoktur. Sonuçta, yargıç iddia edilen gerçeklere dayanarak hasarı bağımsız olarak tahmin etmek zorunda kalacaktır. Ancak tazminat beyannamesinde iddianın gerekçeleri belirtilmelidir. Hazırlanan hasar beyanı prensip olarak bağlayıcı değildir ve hasar beyanı tebliğ edildikten sonra bile yeni maddeler eklemek mümkündür.

Zarar tespit prosedürünün ileriki seyri, olağan mahkeme prosedürüne benzer. Örneğin, olağan sonuç değişikliği ve mahkemede bir duruşma da vardır. Bu prosedürde delil veya bilirkişi raporları da istenebilir ve mahkeme ücretleri yeniden tahsil edilecektir. Bu işlemlerde sanığın yeniden avukat tutması gerekir. Davalı hasar tespit prosedüründe görünmezse temerrüt verilebilir. Her türlü tazminatın ödenmesinin emredilebileceği nihai karara gelince, olağan kurallar da geçerlidir. Hasar tespit prosedüründeki karar aynı zamanda uygulanabilir bir başlık sağlar ve hasarın tespit edilmesi veya kapatılması sonucunu doğurur.

Hasar tespit prosedürü söz konusu olduğunda, bir avukata danışmanız tavsiye edilir. Sanık durumunda bu bile gerekli. Bu tuhaf değil. Sonuçta, hasar değerlendirme doktrini çok kapsamlı ve karmaşıktır. Bir zarar tahminiyle mi uğraşıyorsunuz yoksa hasar tespit prosedürü hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Lütfen avukatları ile iletişime geçin Law & More. Law & More avukatlar usul hukuku ve hasar tespitinde uzmandır ve tazminat davası prosedürü sırasında size hukuki tavsiye veya yardım sağlamaktan mutluluk duyar.

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen Gizlilik Politikası
Law & More B.V.