Hakaret, karalama ve iftira görseli

Hakaret, hakaret ve iftira

Fikrinizi veya eleştirilerinizi ifade etmek prensipte bir tabu değildir. Ancak bunun sınırları vardır. İfadeler hukuka aykırı olmamalıdır. Bir ifadenin hukuka aykırı olup olmadığı belirli bir duruma göre değerlendirilecektir. Kararda, bir yandan ifade özgürlüğü hakkı ile diğer yandan şeref ve itibarını koruma hakkı arasında bir denge kurulmaktadır. Kişilere veya girişimcilere hakaret etmek her zaman olumsuz bir çağrışıma sahiptir. Bazı durumlarda hakaret yasadışı kabul edilir. Uygulamada genellikle iki tür hakaretten söz edilir. İftira ve / veya iftira olabilir. Hem hakaret hem de iftira, mağduru kasten kötü bir duruma soktu. İftira ve hakaretin tam olarak ne anlama geldiği bu blogda açıklanmaktadır. İftira ve / veya iftiradan suçlu bulunan bir kişiye uygulanabilecek yaptırımlara da bakacağız.

Hakaret

"Hakaret veya iftira kapsamına girmeyen her türlü kasıtlı hakaret" basit bir hakaret olarak nitelendirilecektir. Hakaretin bir özelliği de şikayet suçu olmasıdır. Bu, sanığın ancak mağdur ihbar ettiğinde yargılanabileceği anlamına gelir. Hakaret, genellikle düzenli olmayan bir şey olarak görülür, ancak haklarınızın farkındaysanız, bazı durumlarda size hakaret eden kişinin yargılanmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, genellikle mağdur, davanın aleniyeti ile ilgili olarak daha fazla dezavantaj yaşayabileceği için hakaret bildirmez.

karalama

Birisinin şerefine veya namına kasıtlı olarak saldırmak ve bunu duyurmak amacıyla söz konusu olduğunda, o kişi hakaretten suçludur. Kasıtlı saldırı, birisinin adının kasıtlı olarak kötü bir şekilde aydınlatılması anlamına gelir. Yasa koyucu, kasıtlı saldırı ile, bir kişi, bir grup veya bir kuruluş hakkında, onu duyurmak amacıyla kasten kötü şeyler söylerseniz cezalandırılacağınız anlamına gelir. Hakaret sözlü olabileceği gibi yazılı olarak da yapılabilir. Yazılı olarak gerçekleştiğinde, karalayıcı not olarak nitelendirilir. Bir hakaretin nedenleri genellikle intikam veya hayal kırıklığıdır. Mağdur için bir avantaj, işlenen hakaretin yazılı olması halinde kanıtlanmasının daha kolay olmasıdır.

iftira

İftira, birisinin, ifadelerin gerçeğe dayanmadığını bilmesi veya bilmesi gereken kamuya açık ifadeler yaparak kasıtlı olarak iftira edildiği zaman konuşulur. İftira bu nedenle birini yalanlarla suçlamak olarak görülebilir.

Suçlama gerçeklere dayanmalıdır

Uygulamada incelenen önemli bir soru, suçlamaların ifadeler sırasında mevcut olan olgularda ne ölçüde destek sağlayıp sağlamadığıdır. Dolayısıyla hakim, söz konusu ifadelerin yapıldığı zamandaki duruma bakar. Bazı ifadeler hâkime hukuka aykırı görünüyorsa, ifadeyi yapan kişinin bundan kaynaklanan zarardan sorumlu olduğuna hükmedecektir. Çoğu durumda, mağdur tazminat hakkına sahiptir. Yasadışı bir açıklama yapılması durumunda, mağdur bir avukatın yardımıyla düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme, yasa dışı bir yayının veya bildirimin düzeltildiği anlamına gelir. Kısacası, bir düzeltme bir önceki mesajın yanlış veya temelsiz olduğunu belirtir.

Medeni ve adli işlemler

Hakaret, iftira veya iftira durumunda, mağdur hem adli hem de cezai takibattan geçebilir. Medeni hukuk yoluyla, mağdur tazminat veya düzeltme talep edebilir. İftira ve iftira aynı zamanda ceza gerektiren suçlar olduğu için, mağdur da bunları bildirebilir ve failin ceza hukuku kapsamında yargılanmasını talep edebilir.

Hakaret, iftira ve iftira: Yaptırımlar nelerdir?

Basit hakaret cezalandırılabilir. Bunun bir şartı, mağdurun bir rapor yapmış olması ve Cumhuriyet Savcılığı'nın şüpheliyi kovuşturmaya karar vermiş olmasıdır. Hakimin verebileceği azami ceza üç ay hapis cezası veya ikinci kategorinin para cezasıdır (4,100 €). Ceza veya (hapis) cezasının miktarı hakaretin ciddiyetine bağlıdır. Örneğin, ayrımcı hakaretler daha ağır cezalandırılmaktadır.

Hakaret de cezalandırılabilir. Burada da, mağdurun bir rapor yapmış olması ve Cumhuriyet Savcılığı sanığın yargılanmasına karar vermiş olması gerekir. Hakaret durumunda hâkim, altı aylık bir azami tutuklama süresi veya üçüncü kategoriden bir para cezası verebilir (8,200 €). Hakaret davasında olduğu gibi, burada da suçun ciddiyeti dikkate alınmaktadır. Örneğin, bir devlet memuruna iftira daha ağır cezalandırılır.

İftira durumunda, verilebilecek cezalar oldukça ağırdır. İftira söz konusu olduğunda, mahkeme en fazla iki yıl hapis cezası veya dördüncü kategorinin para cezasına çarptırılabilir (20,500 €). İftira durumunda, yanlış bir rapor da olabilir, ancak beyancı suçun işlenmediğini bilir. Pratikte, bu aşağılayıcı bir suçlama olarak adlandırılır. Bu tür suçlamalar esas olarak, birisinin saldırıya uğradığını veya istismar edildiğini iddia ettiği durumlarda ortaya çıkar, ancak durum böyle değildir.

Hakaret ve / veya iftira teşebbüsü

Hakaret ve / veya iftira teşebbüsü de cezalandırılır. "Teşebbüs" ile, başka bir kişiye karşı iftira veya iftira teşebbüsünde bulunulmuş, ancak bu başarısız olmuştur. Bunun bir şartı, suçun bir başlangıcı olması gerektiğidir. Henüz böyle bir başlangıç ​​yapılmadıysa, cezalandırılabilirlik yoktur. Bu aynı zamanda bir başlangıç ​​yapıldığında da geçerlidir, ancak fail kendi isteğiyle iftira veya karalama yapmamaya karar verir.

Birisi hakaret veya iftira teşebbüsü nedeniyle cezalandırılırsa, tamamlanan suçun azami cezasının en fazla 2 / 3'ü uygulanır. İftira teşebbüsünde, bu nedenle bu azami 4 aydır. İftira teşebbüs edilmesi durumunda, bu bir ve dört aylık bir azami ceza anlamına gelir.

Hakaret, iftira veya iftira ile uğraşmak zorunda mısınız? Ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? O zaman temas kurmaktan çekinmeyin Law & More avukatlar. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendiniz hakkında dava açıyorsanız da size yardımcı olabiliriz. Ceza hukuku alanındaki uzman ve uzman avukatlarımız size önerilerde bulunmaktan ve yasal işlemlerde size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır..

Law & More