Uluslararası boşanmalar resmi

Uluslararası boşanmalar

Aynı milliyetten veya aynı kökene sahip biriyle evlenmek alışılmış bir şeydi. Günümüzde, farklı milletlerden insanlar arasındaki evlilikler daha yaygın hale geliyor. Ne yazık ki Hollanda'da evliliklerin% 40'ı boşanmayla sonuçlanıyor. Evliliğin başladığı ülkeden başka bir ülkede yaşıyorsa bu nasıl işler?

AB içinde talepte bulunmak

2201/2003 sayılı (veya: Brussels II bis) Yönetmelik (EC) 1 Mart 2015 tarihinden beri AB içindeki tüm ülkelere uygulanmaktadır. Evlilik meseleleri ve ebeveyn sorumluluğunda yargı yetkisi, kararların tanınması ve uygulanmasını düzenler. AB kuralları boşanma, yasal ayrılık ve evlilik iptali için geçerlidir. AB içinde, mahkemenin yargı yetkisine sahip olduğu ülkede boşanma başvurusu yapılabilir. Mahkemenin ülkede yargı yetkisi vardır:

  • Her iki eşin de mutat olarak ikamet ettiği yer.
  • Her iki eşin de vatandaşı olduğu.
  • Boşanmanın birlikte yapıldığı yer.
  • Eşlerden birinin boşanma davası açması ve diğerinin mutat olarak ikamet etmesi
  • Bir eşin en az 6 aydır mutat olarak ikamet ettiği ve ülkenin vatandaşı olduğu durumlarda. Vatandaşı değilse, bu kişi ülkede en az bir yıl yaşamışsa dilekçe verilebilir.
  • Ortaklardan birinin en son nerede ikamet ettiği ve ortaklardan birinin halen ikamet ettiği yer.

AB içinde, koşulları karşılayan boşanma başvurusunu ilk alan mahkeme boşanmaya karar verme yetkisine sahiptir. Boşanma kararını veren mahkeme, mahkemenin bulunduğu ülkede yaşayan çocukların velayetine de karar verebilir. Boşanmaya ilişkin AB kuralları Danimarka için geçerli değildir çünkü Brüksel II bis Tüzüğü burada kabul edilmemiştir.

Hollanda'da

Çift Hollanda'da yaşamıyorsa, prensipte ancak her ikisinin de Hollanda vatandaşı olması halinde Hollanda'da boşanmak mümkündür. Durum böyle değilse, Hollanda mahkemesi özel koşullar altında, örneğin yurtdışında boşanmak mümkün değilse, kendisini yetkili ilan edebilir. Çift yurt dışında evli olsalar bile Hollanda'da boşanma başvurusunda bulunabilirler. Bir koşul, evliliğin Hollanda'daki ikamet yerinin nüfus kayıt defterine kaydedilmesidir. Boşanmanın sonuçları yurt dışında farklı olabilir. Bir AB ülkesinden boşanma kararı, diğer AB ülkeleri tarafından otomatik olarak tanınır. AB dışında bu önemli ölçüde farklı olabilir.

Bir boşanma, birinin Hollanda'daki ikamet statüsünü etkileyebilir. Bir eşin, eşi ile Hollanda'da yaşadığı için oturma izni varsa, farklı koşullar altında yeni bir oturma izni başvurusu yapması önemlidir. Bu olmazsa, ikamet izni iptal edilebilir.

Hangi yasa geçerlidir?

Boşanma başvurusunun yapıldığı ülkenin hukuku boşanma için geçerli olmayabilir. Bir mahkemenin yabancı hukuku uygulaması gerekebilir. Bu, Hollanda'da daha sık görülür. Davanın her bölümü için mahkemenin yargı yetkisine sahip olup olmadığı ve hangi yasanın uygulanması gerektiği değerlendirilmelidir. Uluslararası özel hukuk bunda önemli bir rol oynar. Bu yasa, birden fazla ülkenin dahil olduğu hukuk alanları için genel bir terimdir. 1 Ocak 2012 tarihinde, Hollanda Medeni Kanunu'nun 10. Kitabı, Hollanda'da yürürlüğe girmiştir. Bu, uluslararası özel hukuk kurallarını içerir. Temel kural, Hollanda'daki mahkemenin, eşlerin uyruğu ve ikamet yerinden bağımsız olarak Hollanda boşanma yasasını uygulamasıdır. Bu, çiftin kendi seçimlerini kaydettirdiği zaman farklıdır. Eşler daha sonra boşanma davalarına uygulanacak hukuku seçeceklerdir. Bu, evlilik girmeden önce yapılabilir, ancak daha sonraki bir aşamada da yapılabilir. Bu, boşanmak üzereyken de mümkündür.

Evlilik mülk rejimlerine ilişkin düzenleme

29 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında akdedilen evlilikler için 2016/1103 Sayılı (AB) Yönetmelik geçerli olacaktır. Bu düzenleme, evlilik mülkiyeti rejimlerine ilişkin konularda geçerli yasaları ve kararların uygulanmasını düzenler. Ortaya koyduğu kurallar, hangi mahkemelerin eşlerin mülkiyeti (yargı yetkisi) hakkında hangi yasaların geçerli olacağını (kanunlar ihtilafı) ve başka bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir kararın diğer ülke tarafından tanınıp uygulanmayacağını (tanınma ve yaptırım). Prensip olarak, aynı mahkemenin halen Brüksel IIa Tüzüğü kurallarına göre yargı yetkisi vardır. Herhangi bir hukuk seçimi yapılmamışsa, eşlerin ilk ortak ikametgahlarının olduğu Devletin hukuku geçerli olacaktır. Ortak mutat ikametgahın bulunmaması halinde, her iki eşin de vatandaşlık Devleti hukuku geçerli olacaktır. Eşler aynı uyruğa sahip değillerse, eşlerin en yakın bağlandıkları Devletin hukuku geçerli olacaktır.

Bu nedenle düzenleme yalnızca evlilik mülkiyeti için geçerlidir. Kurallar, Hollanda hukukunun ve dolayısıyla genel mülk topluluğunun veya sınırlı mülk topluluğunun veya yabancı bir sistemin uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Bunun varlıklarınız için birçok sonucu olabilir. Bu nedenle, örneğin bir hukuk seçimi anlaşması konusunda hukuki tavsiye almak akıllıca olacaktır.

Evliliğinizden önce tavsiye veya boşanma durumunda tavsiye ve yardım için, aile hukuku avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Law & More. At Law & More boşanmanın ve sonraki olayların hayatınız üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini anlıyoruz. Bu nedenle kişisel bir yaklaşım sergiliyoruz. Sizinle ve muhtemelen eski partnerinizle birlikte, dokümantasyon temelinde görüşme sırasında yasal durumunuzu belirleyebilir ve vizyonunuzu veya isteklerinizi kaydetmeye çalışabiliriz. Ek olarak, olası bir prosedürde size yardımcı olabiliriz. Avukatlar Law & More kişisel hukuk ve aile hukuku alanında uzmandır ve boşanma sürecinde muhtemelen eşinizle birlikte size rehberlik etmekten mutluluk duyarız.

Law & More