Şirketinizi satmayı mı planlıyorsunuz?

Amsterdam Temyiz Mahkemesi

O zaman şirketinizin iş konseyi ile ilgili görevler hakkında uygun tavsiye istemek akıllıca olacaktır. Bunu yaparak, satış sürecinde olası bir engelden kaçınabilirsiniz. Yakın tarihli bir kararında Amsterdam Temyiz Mahkemesi, İşletme Bölümü, satan tüzel kişinin ve hissedarlarının, satılan şirketin iş konseyine karşı özen görevlerini ihlal ettiğine karar verdi.

Satış yapan tüzel kişi ve hissedarları, çalışma konseyine zamanında ve yeterli bilgi sağlamadı, çalışma konseyini uzmanların görevlendirilmesi için tavsiye alma konusunda dahil etmediler ve çalışma konseyine zamanında ve önceden danışmadılar. tavsiye talebi için. Bu nedenle, şirketi satma kararı makul bir şekilde alınmadı. Karar ve kararın sonuçları yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu, önlenebilecek istenmeyen ve gereksiz bir durumdur.

Law & More