Ticari bir avukat ne yapar

Ticari bir avukatın rolü, ticari işlemlerin yasallığını sağlamak, şirket yetkililerinin görev ve sorumlulukları da dahil olmak üzere yasal hakları ve görevleri konusunda şirketlere danışmanlık yapmaktır. Bunun için sözleşme hukuku, vergi hukuku, muhasebe, menkul kıymetler hukuku, iflas, fikri mülkiyet hakları, ruhsatlandırma, imar kanunları ve çalıştıkları kurumların işlerine özgü kanunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Law & More B.V.