İşverenler, hangi koşullar altında olduklarına dikkat etmelidir ...

İşverenler bir çalışanı işten çıkarmak istedikleri koşullara dikkat etmelidir. Bu, Assen'deki bölge mahkemesinin kararı ile bir kez daha kanıtlanmıştır. Bir hastane, iş sözleşmesinin feshi için makul bir gerekçe olmadığından, çalışanına (eczacı) 45,000 € geçiş ödeneği ve 125,000 € 'luk adil bir ücret ödemek zorunda kaldı. Hastane, eczacının işlevsiz olduğunu iddia etti ve bu durum böyle değildi. Bununla birlikte, sözleşme sonuç olarak tahsis edilen faydalar ile feshedildi. Bunun nedeni, bu arada istihdam ilişkisinin, işverene tamamen atfedilebilen kesintiye uğramasıydı.

10-02-2017

paylaş
Law & More B.V.