Farklı hukuk türleri nelerdir

İncelenebilecek ve dikkate alınabilecek birçok farklı hukuk türü olsa da, bunları iki temel kategoriye ayırmak genellikle en kolayıdır: kamu hukuku ve özel hukuk. Kamu yasaları, genellikle ceza yasalarını ve anayasa yasalarını içeren, vatandaş davranışını daha iyi organize etmek ve düzenlemek için bir hükümet tarafından oluşturulan yasalardır. Özel yasalar, genellikle haksız fiil hukuku ve mülkiyet yasaları dahil olmak üzere, bireyler arasındaki ticari ve özel anlaşmaları düzenlemeye yardımcı olmak için oluşturulmuş olanlardır. Hukuk çok geniş bir ilke olduğu için, hukuk beş hukuk alanına bölünmüştür; anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk ve uluslararası hukuk.

Law & More B.V.