Ofis Şikayet Prosedürü

Law & More müşterilerimizin memnuniyetine değer verir. Firmamız hizmetinizde olmak için elinden geleni yapacaktır. Bununla birlikte, hizmetlerimizin belirli bir yönünden memnun kalmazsınız. Bu gibi durumlarda gerçekleştirebileceğiniz eylemin altında bulabilirsiniz.

Bir atama sözleşmesinin oluşturulması ve uygulanmasından, hizmetlerimizin kalitesinden veya fatura tutarımızdan memnun değilseniz, itirazlarınızı önce kendi avukatınıza sunmanız istenir. Ayrıca firmamızdan TGLM Meevis ile iletişime geçebilirsiniz. Firmamız şikayeti, ofis şikayet prosedürümüzde açıklanan prosedür uyarınca ele alacaktır.

Size danışarak mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkan soruna bir çözüm bulacağız. Bu çözümü her zaman yazılı olarak teyit edeceğiz. Şikayetinize olan tepkimizi 4 hafta içinde yazılı olarak almayı bekleyebilirsiniz. Bu terimden sapmamız gerektiğinde, sizi zamanında bilgilendireceğiz ve sapmanın nedenini ve bizden bir tepki bekleyebileceğiniz terimden bahsedeceğiz.

Madde 1 Tanımlar

Bu şikayet prosedüründe, aşağıda belirtilen terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

şikâyet: avukat veya profesyonel hizmetler için bir müşteri bağlılığının sonuçlandırılması veya yürütülmesi konusunda kendi sorumluluğu altında çalışan kişi (ler) karşısında bir müşteri tarafından veya avukat adına herhangi bir yazılı memnuniyetsizlik ifadesi (overenkomst van opdracht), Hollanda Vekalet Kanunu'nun 4. paragrafı kapsamındaki bir şikayet hariç olmak üzere, sunulan hizmetlerin kalitesi veya bu hizmetler için faturalanan tutar (Advocatenwet);

şikâyetçi: şikayette bulunan bir müşteri veya temsilcisi;

şikayet memuru: şikayeti ele almakla görevli avukat, başlangıçta Bay TGLM Meevis.

Madde 2 Uygulama kapsamı

2.1 Bu şikayet prosedürü, tarafından verilen profesyonel hizmetlerle ilgili her bir sözleşme için geçerlidir. Law & More BV müşterilerine.

2.2 Her avukatın sorumluluğu Law & More BV tüm şikayetleri bu şikayet prosedürüne uygun olarak ele alacaktır.

Madde 3 Amaçlar

Bu şikayet prosedürünün amacı:

  • müşteri şikayetlerinin çözüm odaklı ve makul bir süre içerisinde çözülebileceği bir prosedür belirlemek;
  • bir müşteri şikayetinin neden (ler) ini belirlemek için bir prosedür belirlemek;
  • şikayetleri uygun bir şekilde ele alarak mevcut müşteri ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek;
  • herhangi bir şikayete verilen yanıtı müşteri odaklı bir şekilde teşvik etmek;
  • şikayetleri çözerek ve analiz ederek hizmetlerin kalitesini artırmak.

Madde 4 Hizmetlerin başlamasıyla ilgili bilgiler

4.1 Bu şikayet prosedürü kamuya açıklanmıştır. Bir müşteriyle herhangi bir sözleşme mektubunda, müşteri bir şikayet prosedürü olduğunu ve bu prosedürün verilen hizmetler için geçerli olacağı konusunda bilgilendirilir.

4.2 Standart katılım şartları (Şartlar ve koşullar) herhangi bir müşteri katılımı için geçerli olan (ayrıca bir müşteri ile herhangi bir sözleşme mektubu sayesinde), bu şikayet prosedürü uyarınca çözülemeyen bir şikayetin alınabileceği bağımsız tarafı veya kuruluşu tanımlayacaktır. bağlayıcı bir karar.

4.3 Bu şikayet prosedürünün bu şikayet prosedürü uyarınca ele alındıktan sonra çözülmeyen 1. madde anlamındaki şikayetler, Uyuşmazlık Komitesi Savunmasına sunulabilir (Geschillencommissie Advocatuur).

Madde 5 İç şikayet prosedürü

5.1 Müşteri, ofise verilen talimatlar ile ilgili bir şikayetle yaklaşırsa Law & More BV., Şikayet şikayet memuruna iletilecektir.

5.2 Şikayet memuru şikayetin yapıldığı kişiye şikayetin yapılması hakkında bilgi verecek ve şikayetçiye ve şikayetin yapıldığı kişiye şikayeti açıklama fırsatı verecektir.

5.3 Şikayeti yapılan kişi, şikayet memurunun müdahalesine tabi olsun ya da olmasın, konuyu ilgili müşteriyle birlikte çözmeye çalışacaktır.

5.4 Şikayet memuru, şikayeti aldıktan sonra dört hafta içinde bir şikayeti çözecek ya da şikâyetçiye, şikayete ilişkin görüşün verileceği süreyi belirten bu terimdeki herhangi bir sapma hakkında bilgi verecektir.

5.5 Şikayet memuru, herhangi bir öneri olsun ya da olmasın, şikayetçiyi ve şikayetin yapıldığı kişiyi şikayetin esasına ilişkin görüşünü yazılı olarak bildirir.

5.6 Şikayet tatmin edici bir şekilde ele alınırsa, şikayetçi, şikayet memuru ve şikayetin yapıldığı kişi şikayetin esası hakkında görüş bildirir.

Madde 6 Gizlilik ve ücretsiz şikayetlerin ele alınması

6.1 Şikayet memuru ve şikayetin yapıldığı kişi şikayetin ele alınmasında gizliliğe riayet eder.

6.2 Şikayetçi, şikayetin ele alınmasının maliyeti ile ilgili olarak herhangi bir tazminat borçlu olmayacaktır.

Madde 7 Sorumluluklar

7.1 Şikayet memuru, şikayetin zamanında ele alınmasından sorumludur.

7.2 Şikayeti yapılan kişi şikayetçi ile herhangi bir temas ve uygulanabilir herhangi bir çözüm hakkında şikayet memurunu bilgilendirir.

7.3 Şikayet memuru, şikayeti ele alan kişi hakkında şikayetin ele alınması hakkında bilgi verecektir.

7.4 Şikayet memuru, şikayette bulunan bir dosyanın saklanmasını sağlayacaktır.

Madde 8 Şikayet kaydı

8.1 Şikayet memuru şikayetin konusunu belirleyerek şikayeti kaydeder.

8.2 Bir şikayet ayrı başlıklara bölünebilir.

8.3 Şikayet memuru, herhangi bir şikayetin ele alınması hakkında periyodik olarak rapor verecek ve ortaya çıkan yeni şikayetlerin önlenmesi ve prosedürlerin iyileştirilmesi için önerilerde bulunacaktır.

8.4 Herhangi bir rapor ve tavsiye görüşülecek ve yılda en az bir kez karar almaya sunulacaktır.