Hollanda anayasasında değişiklik: gizliliğe duyarlı telekomünikasyon gelecekte daha iyi korunuyor

12 Temmuz 2017'de Hollanda Senatosu oybirliğiyle İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanı Plasterk'in yakın gelecekte e-postanın gizliliğini ve gizliliğe duyarlı diğer telekomünikasyonun daha iyi korunmasını önerdi. Hollanda Anayasası'nın 13. paragrafı, telefon görüşmeleri ve telgraf iletişiminin gizliliğinin dokunulmaz olduğunu belirtir. Ancak telekomünikasyon sektöründeki son gelişmeler göz önüne alındığında, 2. maddenin 13. fıkrasında bir güncelleme yapılması gerekmektedir. Yeni metnin önerisi şu şekildedir: “herkes yazışmalarının ve telekomünikasyonunun gizliliğine saygı gösterme hakkına sahiptir”. Hollanda Anayasası'nın 2. maddesini değiştirme prosedürü yürürlüğe girmiştir.

2017-07-12

paylaş